Βαλής Περικλής

Πτυχιούχος Γυμναστικής Ακαδημίας Πανεπιστημίου Νις, Σερβίας, με ειδικότητα Κολύμβηση και Αλπικό Σκι.

Personal Trainer
TRX® Suspension Trainer
Group Exercise Trainer®
Pilates Reformer Trainer
Vibration Trainer