Θεοχάρης Δημήτρης

  • Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδικότητα Κλασικός αθλητισμός.
  • Πρωταθλητής Ελλάδος στο άλμα σε μήκος και τριπλούν. Μέλος της εθνικής όλων των κατηγοριών
  • (2005-2010) με συμμέτοχες σε Βαλκανικούς Αγώνες και Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Personal Trainer
TRX® Suspension Trainer
Group Exercise Trainer®
Vibration Trainer