Μανιαδάκη Έλενα

  • Πτυχιούχος Τ.Ε.Φ.Α.Α Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με ειδικότητα Ποδόσφαιρο.

Personal Trainer
TRX® SuspensionTrainer
GroupExerciseTrainer®