Ανακοίνωση για τα ομάδικα προγράμματα του Αυγούστου.

Το ωράριο για όλο τον Αύγουστο παραμένει το ίδιο χωρίς να γίνονται τα ομαδικά προγράμματα.