ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09:00-10:00
DYNAMIC AEROBIC
10:15-11:15
GOLDEN AGE
16:00-17:00
GROUP TRX
17:00-18:00
PILATES
18:00-19:00
HIIT
19:00-20:00
ZUMBA
20:00-21:00
BODY PUMP
21:00-22:00
GROUP TRX
09:00-10:00
GROUP TRX
10:15-11:15
GOLDEN AGE
15:00-16:00
GROUP TRX
18:00-19:00
CORE & LEGS
19:00-20:00
BODY PUMP
20:00-21:00
BODY COMBAT
21:00-22:00
YOGA
09:00-10:00
BODY PUMP
16:00-17:00
ABS
17:00-18:00
BODY PUMP
18:00-19:00
ZUMBA
19:00-20:00
HIIT
20:00-21:00
PILATES
09:00-10:00
PILATES
15:00 - 16:00
FUNCTIONAL
18:00-19:00
PILATES
19:00-20:00
YOGA
20:00-21:00
CORE & LEGS
21:00-22:00
GROUP TRX
09:00-10:00
DYNAMIC AEROBIC
10:15-11:15
GOLDEN AGE
18:00-19:00
BODY PUMP
19:00-20:00
PILATES
20:00-21:00
BODY COMBAT11.00 - 17.00
ΑΝΟΙΧΤΑ

ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Πέμπτη